Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viatoniewszystko toniewszystko
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko

June 09 2017

Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaazazel azazel
Reposted fromcynamon cynamon viaazazel azazel

June 07 2017

7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viablackheartgirl blackheartgirl
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viablackheartgirl blackheartgirl
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"

May 06 2017

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.
— Charles Bukowski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatoniewszystko toniewszystko
Najszybszym sposobem unieszczęśliwienia się jest mieć tyle wolnego czasu, aby móc zastanawiać się, czy jest się szczęśliwym, czy też nie.
— George Bernard Shaw

March 19 2017

 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viashitsuri shitsuri
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viabarock barock
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viahopelesswanderer hopelesswanderer
5788 1c4d
Reposted fromlaters laters viakostkaczekolady kostkaczekolady
8215 8b34
Reposted fromerial erial viabeznazwy beznazwy
1630 4bd8 500

dennybitte:

waiting for the night

by Denny Bitte

Reposted fromgrompfus grompfus viairmelin irmelin
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl