Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viashitsuri shitsuri
1324 85e1
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viashitsuri shitsuri
8477 a903
Reposted fromiblameyou iblameyou viashitsuri shitsuri
7794 df00 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viashitsuri shitsuri
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashitsuri shitsuri
2297 0912
Reposted fromiamstrong iamstrong
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viashitsuri shitsuri

June 10 2017

5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viatoniewszystko toniewszystko
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko

June 09 2017

Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaazazel azazel
Reposted fromcynamon cynamon viaazazel azazel

June 07 2017

7266 123f 500
Reposted fromheroinee heroinee viablackheartgirl blackheartgirl
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viablackheartgirl blackheartgirl
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"

May 06 2017

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.
— Charles Bukowski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viatoniewszystko toniewszystko
Najszybszym sposobem unieszczęśliwienia się jest mieć tyle wolnego czasu, aby móc zastanawiać się, czy jest się szczęśliwym, czy też nie.
— George Bernard Shaw

March 19 2017

 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl