Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viashitsuri shitsuri
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viabarock barock
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viahopelesswanderer hopelesswanderer
5788 1c4d
Reposted fromlaters laters viakostkaczekolady kostkaczekolady
8215 8b34
Reposted fromerial erial viabeznazwy beznazwy
1630 4bd8 500

dennybitte:

waiting for the night

by Denny Bitte

Reposted fromgrompfus grompfus viairmelin irmelin
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viairmelin irmelin
8056 dabd
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viairmelin irmelin
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
A kiedy będzie źle, nie puść mnie.
— Piotr Rogucki (via boldwhisper)
Reposted fromshitsuri shitsuri
2746 d9f9
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viablackheartgirl blackheartgirl

July 05 2015

"It's never too late to be what you might have been." 
— George Eliot
Spróbujcie wyobrazić sobie życie bez odmierzania czasu. Pewnie nie potraficie. Zawsze wiecie, jaki jest miesiąc, rok, dzień tygodnia. A jednak przyroda nigdy nie zwraca uwagi na czas. Ptaki się nie spóźniają. Pies nie patrzy na zegarek. Sarny nie martwią się kolejnymi urodzinami. Tylko człowiek odmierza czas. Tylko człowiek odlicza godziny. I właśnie dlatego jedynie człowiek doświadcza paraliżującego strachu, którego nie zniosłoby żadne inne stworzenie. Strachu przed tym, że zabraknie mu czasu.
— Mitch Albom
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viainpassing inpassing

July 01 2015

9372 02a9 500
Reposted fromoutline outline viashitsuri shitsuri
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl