Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2019

7019 67cc
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
7331 d419
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
7467 9029 500
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin

April 24 2019

8746 f056 500
Reposted fromkobiety kobiety viairmelin irmelin
1935 b3d6 500
Reposted fromczinok czinok viabarszczowa barszczowa
2995 ca01 500
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabarszczowa barszczowa
5691 44b5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabarszczowa barszczowa
9131 f36c
Reposted frominspired inspired viablackheartgirl blackheartgirl
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viashitsuri shitsuri
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viashitsuri shitsuri
Reposted fromDennkost Dennkost viastarwars starwars
Mój dzień zaczynam i kończę na Tobie. 
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viasaphirka saphirka

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viajeszczenie jeszczenie
3157 e7e4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajeszczenie jeszczenie
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viajeszczenie jeszczenie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl